Over Klaarbeek

Van planvorming naar werkelijkheid, het had veel voeten in aarde maar het is zover! Klaarbeek krijgt vorm; de bouw van deze nieuwe wijk is volle gang.

In de eerste drie fases zijn naast 84 rijwoningen (57 koop & 27 huur) en 20 (koop) 2-onder-1-kapwoningen ook 42 huurappartementen gebouwd. De eerste woningen en appartementen zijn in het najaar van 2015 opgeleverd en Klaarbeek heeft toen haar eerste bewoners mogen begroeten.

Ook de verkoop van de kavels loopt voorspoedig. Heb je interesse in een vrije kavel dan kan je contact opnemen met makelaar Schieven Keizer in Epe.

In 2017 is de laatste fase met 18 vrijstaande woningen en 20 2-onder-1-kapwoningen ontwikkeld in een prachtige setting. Voor beide woningtypes komen er woningen voor gezinnen en voor senioren. De verkoop is gestart inmiddels en begin 2018 zal worden begonnen met bouwen van de 20 2-onder-1 kapwoningen.

De bouw van nog eens 42 huurappartementen in de wijk de Klaarbeek in Epe is in volle gang. Deze appartementen worden gebouwd in opdracht van Woonstichting Triada. De twee nieuwe appartementengebouwen zijn identiek aan de in 2016 opgeleverde appartementen. Door de uitstekende samenwerking tussen de gemeente Epe, Triada en Nijhuis is het gelukt om eerder tegemoet te komen aan de vraag van de bewoners naar levensloopbestendige en betaalbare woningen. De bouw van de appartementen stond oorspronkelijk pas in 2020 op de planning.

De appartementen worden ongeveer in juni/juli 2018 opgeleverd.

In de laatste fase worden nog eens 18 huurwoningen gerealiseerd, hiervan start de ontwikkeling begin 2018.

In totaal worden 271 woningen gerealiseerd die de Klaarbeek als een ovaal omsluiten. De eeuwenoude beek stroomt dwars door de nieuwe woonwijk en neemt in de opzet van de wijk een centrale plaats in.


Ontsluiting verkeer

De verkeerstructuur in Klaarbeek is zo ontworpen dat de wijk uitsluitend via de aansluiting met de Hoofdstraat voor al het autoverkeer wordt ontsloten. Voor het langzaam verkeer wordt de wijk op drie plekken ontsloten. De wegen van de hoofdontsluiting zullen in eerste instantie noodbestrating worden, zodat het zware werkverkeer de mooie afgebouwde wegen in Klaarbeek niet meteen weer kapot rijdt.

Om de huidige bewoners zo min mogelijk hinder te laten ondervinden, wordt er ter hoogte van het centrale groengebied een extra ontsluiting voor het werkverkeer op de provinciale weg N309 gemaakt.
Daarnaast is er gekozen voor een bouwvolgorde van west naar oost, waarbij de wegen al snel afgewerkt achtergelaten kunnen worden. “We werken onszelf als het ware de wijk uit".

Waterhuishouding in Klaarbeek

Er is in het gebied geohydrologisch onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat grote delen van het gebied een bodem met een zogenaamde Podzol opbouw kennen (zie afbeelding). De Podzolbodem kent een minerale inspoelingslaag. In Klaarbeek bevat deze laag veel ijzer. Daarom wordt deze laag ook wel de Oerbank genoemd. Deze Oerbank is hard en vrijwel waterdicht. Zij voorkomt dat het water eenvoudig kan wegzakken in de bodem, vandaar dat het gebied grote delen van het jaar drassig is. Onder deze oerbank zit een dekzandlaag die juist zeer waterdoorlatend is.

De beek die door het gebied loopt is opgeleid, dat wil zeggen dat de bodem van de beek nagenoeg even hoog ligt als het maaiveld. De beek stroomt tussen beekwallen. De bodem van de beek en de wallen zijn waterdicht.

Het gebied wordt daar waar nodig opgehoogd. Hierdoor komt bijvoorbeeld de ontsluitingsweg in het middengedeelte van het plan hoger te liggen. Het maaiveld van de groene middenruimte blijft laag, zodat de weg plaatselijk op een 'dijkje' komt te liggen. Door de ophoging van de wegen en woonhoven is aanvullende terreindrainage niet nodig. Vanwege de gekozen ontwateringsdiepte kunnen de woningen veilig met een kruipruimte gebouwd worden.

Natuurlijk spelen

Natuurlijk spelen is ontstaan vanuit de behoefte om kinderen meer in contact te brengen met de natuur.

Spelen in de natuur is voor kinderen belangrijk, omdat ze zo spelenderwijs leren omgaan met de natuur, leren wat er leeft, leren improviseren, kennis maken met dieren en planten en bewust worden van de seizoenen en de effecten van het weer. Spelen in de natuur is bovendien scheppen, het overwinnen van angsten en het kennismaken met mogelijkheden, beperkingen en risico's.

Niet altijd biedt een natuurlijke omgeving voldoende bewegingsmogelijkheden. Wellicht is er gebrek aan hoogteverschillen om te klimmen en te glijden, beperkte ruimte, etc. Dan kan de omgeving verrijkt worden met spelaanleidingen en speeltoestellen. Het ligt voor de hand om te zoeken naar speeltoestellen die in harmonie zijn met de natuurlijke omgeving. Samen met de gemeente is een ontwerp gemaakt en inmiddels gerealiseerd.

In het groene middengebied van Klaarbeek is daarom gekozen voor een inrichting volgens de principes van Natuurlijk spelen. In het ontwerp is gebruik gemaakt van speeltoestellen die gemaakt zijn van natuurlijke materialen, de aanwezige hoogteverschillen, bomen en gras.